Terumo

Sắp xếp:

Giới thiệu về Terumo

Tập đoàn Terumo của Nhật - Chuyên thiết bị y tế gia đình đã sản xuất ra Máy đo đường huyết TerumoMáy đo huyết áp TerumoNhiệt kế đo tai Terumo với độ chính xác tuyệt đối.