Chuyện con cái

Chuyện con cái 

Đau tim với câu chuyện đưa vợ đi đẻ
Cười rụng rốn với những pha chăm con kinh điển của các ông bố