Time-out, Phạt trẻ một mình

Time-out, Phạt trẻ một mình - Bạn đã tìm hiểu về phương pháp này chưa? Có lẽ nó sẽ rất bổ ích khi bạn dạy trẻ bướng bỉnh và hướng bé đi vào khuôn khổ tốt hơn là quát nạt hay đánh bé.

Time-out, Phạt trẻ một mình - Phần 1 

Time-out, Phạt trẻ một mình - Phần 2

Time-out, Phạt trẻ một mình - Phần 3

Time-out, Phạt trẻ một mình - Phần 4

Time-out, Phạt trẻ một mình - Phần 5

Time-out, Phạt trẻ một mình

Time-out, Phạt trẻ một mình là điều cần thiết khi dạy bé

Sưu tầm

Bình luận Facebook
Tin mới

Các tin khác