Kawamura

Sắp xếp:

Giới thiệu về Kawamura

Tên công ty: Kawamura cycle (Xe lăn Kawamura)

Thành lập : 1995

Địa chỉ trụ sở chính: Yubinbango , Kobe City, Hyogo Prefecture, Nishi-ku, Kamishinchi Third Street No. 9 1 Japan.

Là công ty hàng đầu của Nhật về sản xuất xe lăn và thiết bị cho người tàn tật. 90 % thị phần là thị trường nội địa.

Tất cả nhà máy của Kawamura đều đạt được chứng chỉ ISO, JIS and SG cao cấp của Nhật.

Thông tin về công ty: http://www.kawamura-cycle.co.jp/kawamura_hp/corp_gaiyou.html