Đồ chơi an toàn VN

Sắp xếp:

Giới thiệu về Đồ chơi an toàn VN

Công ty CP TBKT và Đồ chơi An toàn VN là công ty chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em và thiết bị giáo dục. Các sản phẩm của công ty đã triển khai rộng khắp thị trường Việt Nam và chuẩn bị xuất khẩu một số sản phẩm. Các sản phẩm của công ty được thiết kế, chể tạo hoàn toàn ở trong nước. Công ty có 1 đội ngũ thiết kế mạnh nên chất lượng design rất tốt phù hợp với các loại thị trường khác nhau. Về chất lượng sản phẩm công ty đã xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 năm 2010. 
Hiện nay công ty đang có các dòng sản phẩm đã thành thương hiệu: 
- Bánh răng thông minh, 
- Bảng học chữ số đa năng, 
- Hình vuông diệu kỳ -Magic Cubic, 
- Xe ong Maiya. 
- Bảng Hiếu học