Máy điều trị viêm mũi dị ứng điều trị viêm mũi dị ứng bằng liệu pháp quang học tức là dùng ánh sáng trị liệu phát ra ánh sáng đỏ 660nm làm hạn chế sự thoát ra của Histamine làm mất đi và thậm chí làm loại bỏ hoàn toàn phản ứng dị ứng (không sử dụng thuốc). Các sản phẩm này thường thiết kế nhỏ gọn, sử dụng dễ dàng và dễ dàng vệ sinh sạch sẽ. 

Xếp theo: